Algemene voorwaarden standhuur Graveland Festival

1.0 Aanmelden
Omdat wij maar een beperkt aantal stands beschikbaar hebben, gaat de toewijzing door middel van een “first come-first served-basis”, waarbij langdurige partners voorrang krijgen. Wanneer je bent ingeloot om deel te nemen, ontvang je de uiteindelijke bevestiging binnen twee weken na je aanmelding. Hoor je binnen deze tijd niets van ons, dan is alle standruimte verzegd. Wij plaatsen je dan op onze reservelijst en zullen je contact met je opnemen wanneer er iemand uitvalt.

2.0 Betaling standhuur
Indien ingeloot, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn.
Wanneer standhouder in gebreke blijft, wordt de stand verzegd aan de eerstvolgende op de reservelijst.

3.0 Annulering door standhouders
Een standhouder kan een inschrijving annuleren middels een e-mail (ronny@graveland-fest.com) aan de organisatie. Bij annulering is de standhouder de volgende annuleringsvergoeding verschuldigd:
– Bij annulering meer dan drie weken voor het event is de standhouder 50% van de standhuur verschuldigd.
– Bij annulering minder dan drie weken voor het event vindt geen restitutie plaats.

N.B. De organisatie is niet verplicht tot restitutie bij onvrede van de standhouder.

4.0 Aansprakelijkheid
4.1 Aansprakelijkheid bij huren van organisator
4.1.1 De standhouder is zelf verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan de stand en/of artikelen van de standhouder.
4.1.2 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal in welke vorm dan ook. Deze risico’s dienen door de standhouder zelf te worden verzekerd.
4.1.3 De standhouder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel letsel toegebracht aan de zich in de stand bevindende bezoekers.

4.2 Aansprakelijkheid meebrengen eigen stand
4.2.1
De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan de stand en/of artikelen van standhouder.
4.2.2
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal in welke vorm dan ook. Deze risico’s dienen door standhouder zelf te worden verzekerd.
4.2.3 De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel letsel toegebracht aan de zich in de stand bevindende bezoekers.

5.0 Merchandise verkoop artiesten
Het is niet toegestaan ​​om merchandise van de uitvoerende artiesten te verkopen.
Overtreders zullen van het festivalterrein worden verwijderd.

6.0 Verboden
Verkoop van racistische merchandise in welke vorm dan ook is ten strengste verboden! 
Overtreders zullen per direct van het festivalterrein worden verwijderd.

7.0 Overmacht
De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, welke door overmacht zijn ontstaan, de op het inschrijfformulier genoemde data en tijden van het evenement te wijzigen ofwel het evenement geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen deelnemers aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisatie op vergoeding van enigerlei schade.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan (een situatie voortvloeiende uit):
– Storingen of ongevallen in het verkeer.
– Extreme weersomstandigheden, brand, overstroming, natuurramp.

8.0 Opbouwen/afbreken stand
Het opbouwen van de stand kan op vrijdag, 8 mei 2020, tussen 18:00 uur en 21:00 uur en op zaterdag (9 mei 2020, event-dag) tussen 9:00 uur en 10:30 uur. Na 10:30 uur is er geen mogelijkheid meer tot het laden en lossen van goederen.

Het afbreken van de stand kan starten vanaf het moment dat het terrein voor bezoekers wordt afgesloten.